Gentse Universitaire Duikclub - Duiken in Gent, Oost-Vlaanderen - Info voor leden

Info voor leden


Inschrijvingen

Indien je de zwembadtrainingen wenst te volgen (noodzakelijk voor het behalen van een brevet) moet je geassocieerd zijn aan de Universiteit Gent als personeelslid, student van de associatie UGent, of afgestudeerd UGent-alumni-lid. Het aantal ingeschreven beginnende duikers is elk jaar gelimiteerd; wie al een brevet heeft, kan steeds inschrijven. Trainingssessies starten bij de aanvang van het academiejaar. Het lidgeld voor academiejaar 2024-2025 bedraagt € 110. Dit omvat lidmaatschap bij de GUD, lidmaatschap bij de overkoepelende federaties CMAS en NELOS (reikt de CMAS-brevetten uit), verzekering (incl. nieuwe verzekering tegen hartfalen), en abonnement op het NELOS-blad Hippocampus. Wens je 'tweede lid' te worden in de GUD, dan betaal je € 55 (2024-2025; omvat enkel lidmaatschap bij GUD). Toegang tot het universitair zwembad dient apart betaald te worden (zie verder).
Rekeningnummer: BE96 6718 0756 6905. Informatie i.v.m. inschrijvingen, en onze contactgegevens, kan je vinden in de informatiebrochure.


Herinschrijvingen

De leden worden begin oktober door het clubsecretariaat gecontacteerd voor herinschrijving. Lidgelden dienen steeds betaald te worden voor 1 december van het betreffende academiejaar. Je inschrijving is slechts geldig na betaling van het lidgeld, invullen van het (her)inschrijvingsformulier, en, voor NELOS-leden, het bezorgen van het bewijs van medische keuring aan de club (zie hieronder: Verzekering).
GUD-lidmaatschap loopt telkens per academiejaar = trainingsjaar (start op 23/09/2024).
NELOS-lidmaatschap loopt van 1 januari t.e.m. 31 december (met feitelijke geldigheid tot eind maart van het daaropvolgende kalenderjaar).


Verzekering / Medische keuring

Het is niet-verzekerde leden niet toegestaan te duiken in clubverband (uiteraard doe je dit anders ook nooit). Wie het NELOS-lidmaatschap bezit, is voor de geldigheid ervan verzekerd, via NELOS, bij Arena n.v. De volledige polis vind je op de website van NELOS. Voor Arena dien je jaarlijks een medische keuring te ondergaan. Deze kan gebeuren vanaf 1 september van het voorgaande kalenderjaar (en het strookje dient uiterlijk op 31 januari bij de secretaris te zijn). Je kan je medisch laten keuren bij je huisarts, of via de clubarts tijdens een aantal trainingsavonden in november - januari. Neem een medisch invulstrookje mee, en je duikboekje (waar de arts je medische geschiktheid voor het komende verzekeringsjaar bevestigt).
Alternatief kan je opteren voor een verzekering via DAN. O.v. duikveiligheid vereist GUD-lidmaatschap één van deze beide verzekeringsopties.
De GUD heeft via de Vlaamse overheid tevens een vrijwilligersverzekering afgesloten, voor leden die zich inzetten tijdens de feestactiviteiten e.d.

Toegang zwembad UGent

Training donderdag 20u30-21u40 (toegang kassa vanaf 20u00); UGent-kaart is vereist voor toegang aan onderstaand voordeeltarief. Het universitair sportcomplex (GUSB) is gelegen aan de Watersportlaan 3, 9000 Gent. Raadpleeg hun website voor verdere informatie. Toegang tot het zwembad is tijdens deze uren gereserveerd voor clubleden.
Tarieven (2024):

  • → € 4,40 (1 beurt)
  • → € 19,80 (kaart 5 beurten, 1 jaar geldig)
  • → € 38,50 (kaart 10 beurten, 1 jaar geldig)


Uitlenen clubmateriaal

De GUD ontleent aan zijn leden trimvesten, ontspanners, duikcomputers en flessen. De kost van het ontlenen per item per week bedraagt 5 euro. De flessen zijn niet gevuld. Als je materiaal langer dan een week zou willen uitlenen, moet je ruim op voorhand afspraken maken met de materiaalmeester. Gelieve, indien het enigszins mogelijk is, gepast geld mee te brengen. Uitleen gebeurt op basis van vertrouwen en goed onderhoud; materiaal dient tijdig terug te zijn.
Lees de informatiebrochure na voor meer info over huur en onderhoud van het clubmateriaal.


Aankoop boetiek NELOS

Logboekjes en andere materialen kan je via de club aankopen. Heb je iets nodig? Contacteer de secretaris.

De GUSB-bar

De plaats waar je elke donderdagavond na de training of duik de andere clubleden kan ontmoeten, is de GUSB-bar. Het is een must om hier af en toe (of vaker) eens binnen te springen, niet alleen om de anderen te leren kennen, maar zeker ook om af te spreken voor duiken, ideeën te lanceren voor duikreizen e.d., andere duikers te raadplegen i.v.m. materiaalaankopen die je plant, etc.


GUD email-lijst

De GUD-groep email-lijst is er voor de leden van de GUD, en is bedoeld als voornaamste communicatiemiddel voor duik-afspraken, nieuws of berichten van het bestuur, etc. Na inschrijving wordt ieder nieuw lid uitgenodigd tot de email-lijst. Uitschrijven doe je via de unsubscribe-link in de mails. In geval van wijziging emailadres, contacteer de secretaris.
Goed gebruik van de email-lijst: gebruik mails naar deze groep enkel voor duik-gerelateerde zaken, zoals duik-afspraken, andere club-evenementen, en andere dingen die de andere clubleden aanbelangen. Vermijd onnodige reply-all's en mails die je naar individuele leden kan sturen.


Aanspreekpersoon Integriteit (API)

De Vlaamse Overheid verwacht dat er in elke sportclub een aanspreekpersoon Integriteit (= API) wordt aangesteld. Bij dit aanspreekpunt kunnen alle betrokkenen van de club terecht met een vraag, bezorgdheid of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, lichamelijk of psychologisch welbevinden. De API is een luisterend oor die zich een beeld vormt van de problematiek en deze discreet en vertrouwelijk behandelt. Zij bemiddelt tussen de partijen en geeft advies bij de mogelijke vervolgstappen. Indien nodig verwijst zij naar externe hulpverlening.
De contactgegevens van de club-API vind je in de informatiebrochure.


Bestuur Gentse Universitaire Duikclub vzw


Voorzitter Carl Cochez
Duikschoolleider Michael Wolf
Secretaris Tom Geerinckx
Penningmeester Johan Schelstraete
Materiaalmeesters Stefan Jansens en Jorik Withouck
Feestcomité Ine Coppens en Sam Du Prez
Webmaster Tom GeerinckxPublieke documenten: