Gentse Universitaire Duikclub - Duiken in Gent, Oost-Vlaanderen - Opleiding en trainingen

Opleiding en trainingen


De GUD biedt opleidingen aan voor het behalen van internationaal erkende brevetten opgesteld door de wereldwijde duikfederatie CMAS. Deze brevetten (of 'sterren') behaal je door het afleggen van zwembadexamens, theoretische examens, doopduiken, duikleidingen en duikproeven in open water. De wekelijkse zwembadtrainingen dienen niet enkel als voorbereiding voor de zwembadexamens, maar ook voor het verder aanleren en onderhouden van je onderwatergewenning en je duiktechnische vaardigheden, en voor het onderhouden van je fysieke conditie.

Opleiding tot 1* duiker

1* duikers zijn duikers die bekwaam zijn om veilig en correct gebruik te maken van hun duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en doen openwater-ervaring op, begeleid door een ervaren duiker. Zij moeten kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS. Dieptelimitatie: 15 m, na 15 duiken: 20 m.
Je wordt 1* duiker na het bijwonen van de theorielessen en na een gunstige evaluatie van de aangeleerde zwembadtechnieken. Om voor deze (permanente) evaluatie te slagen moet je uiteraard de trainingen regelmatig gevolgd hebben. Onder begeleiding van een instructeur kan je dan je eerste (5) doopduiken uitvoeren tot maximum 15 m diepte. Na deze 5 duiken ben je volwaardig 1* duiker en mag je duiken, steeds onder begeleiding van een ervaren duiker.
N.B. Weet dat je nooit, ongeacht je brevet, alleen duikt. Dit is zeer risicovol, en bovendien ben je dan via NELOS niet verzekerd.

Opleiding tot 2* duiker

Het 2* brevet volgt het 1* brevet op; kandidaat 2* duikers hebben reeds enige duikervaring onder water opgedaan. 2* duikers moeten in staat zijn manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren. Ze zijn in staat onder leiding van een ervaren duiker recreatieve duiken uit te voeren. Tevens kunnen zij als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken. De theoretische basis die je moet beheersen behelst o.m. duikgeneeskunde (kennis van duikongevallen), duikfysica e.d. Dieptelimitatie: 30 m.
Je wordt 2* duiker na het succesvol afleggen van een theoretisch examen, een zwembadexamen en openwaterproeven. Je dient ook reeds minstens 15 duiken uitgevoerd te hebben, en goed geëvalueerd worden bij een aantal duikleidingen als proef.

Opleiding tot 3* duiker

De 3* duiker is in staat om duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (b.v. geen duiken met volslagen beginners, geen ijsduiken, ...). Hierbij moeten zij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren. Dieptelimitatie: 40 m.
Kandidaat 3* duikers dienen het theoretisch examen en het zwembadexamen af te leggen, openwaterproeven te volbrengen, evenals enkele duikleidingen waarbij je wordt geëvalueerd op correct gebruik van kompas, oppervlaktesignalisatieboei, e.d. Bovendien moet voldaan zijn aan het vereiste aantal duiken (zowel op diepte, in Zeeland, als vanaf een boot).

Verdere opleiding

Na het doorlopen van de verschillende niveaus van recreatief duiken (1*D, 2*D en 3*D), kan de duiker doorstromen naar de hogere brevetten. 3* duikers kunnen kiezen uit volgende twee brevetten (of beide uiteraard):
- 4*D: De 4* duiker mag duiken tot 60 m, en doorloopt hiervoor een fysiek en theoretisch zwaardere opleiding.
- A.I.: De Assistent-Instructeur is het eerste didactische brevet; de opleiding focust op een meer pedagogische en theoretisch intensieve training.
Deze beide opleidingen, en opleidingen voor hogere (instructeurs-)brevetten worden georganiseerd boven het niveau van de GUD als individuele club.
Onder de andere nuttige specialisatiebrevetten bevinden zich de NITROX-brevetten: Basis Nitrox Duiker en Gevorderd Nitrox Duiker.

Trainingen

De jaarlijkse trainingssessies starten bij de aanvang van het academiejaar eind september, en gaan deels door tot mei/juni. Vanaf de paasvakantie wordt het accent immers meer gelegd op het buiten duiken, en de brevettentrainingen worden steeds afgerond voor deze periode. Trainingen worden elke donderdag gegeven van 20u30 tot 21u40 (GUSB-sportcomplex, Watersportlaan 3, 9000 Gent). Probeer steeds op tijd in het zwembad aanwezig te zijn. Je mag overigens al om 20u25 in het zwembad opwarmen (maar je dient je materiaal aan de kant te laten tot 20u30). De volgende trainingen gaan samen door in het zwembad: 1* training, 2* training, 3* training en technische/fysieke training. Deze laatste wordt voorzien voor alle actieve leden van de club die geen zwembad-examen voorbereiden. (Training voor hogere brevetten wordt doorgaans afgesproken en georganiseerd met andere clubs.) Bijzondere trainingsavonden zijn de EHBO- en CPR-training, en het onderwatertoernooi.


Duikschool

De duikschoolverantwoordelijke ziet toe op de kwaliteit van de trainingen en proefafnames in de club, en begeleiding van beginnende duikers. Proefafnames gebeuren door NELOS- en CMAS-gekwalificeerde instructeurs van de GUD, alsook externe instructeurs; zwembadtrainingen worden gegeven door ervaren GUD-duikers (minimum 3*), waarbij de indeling van de trainingsgroepen ieder jaar gebeurt, op basis van de aantallen kandidaten voor elk brevet. Proeven en examens gebeuren volgens de NELOS-normen.